Referater

Bestyrelsen afholder ca. 6 bestyrelsesmøder pr. kalenderår og referater fra bestyrelsesmøderne samt generalforsamlinger vil løbende blive lagt på hjemmesiden.